Over Ons

Tachkemoni te Antwerpen is een Joodse school met traditie. Sinds 1920 brengt zij kinderen en jongeren de waarden van het Jodendom en de liefde voor Israël bij. Daarom wordt ook de halacha nageleefd en worden de Joodse feestdagen respectvol en volgens de orthodoxe traditie gevierd.Alle joodse leerlingen zijn bij ons welkom, of ze nu religieus zijn, traditioneel of seculier. Zij leren fier te zijn op hun Joodse identiteit.

Tachkemoni is een moderne onderwijsinstelling, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs. De school zorgt er voor dat de leerlingen de door de overheid opgelegde eindtermen behalen. De sterkere leerlingen worden hier uitgedaagd en de leerlingenmet leermoeilijkheden worden begeleid.

De profane vakken worden gegeven in het Nederlands, de joodse vakken daarentegen in hedendaags Hebreeuws. Het niveau van het Hebreeuws is zodanig hoog dat wie dat wil, gemakkelijk kan verder studeren in Israël.

Op Tachkemoni heerst een familiale en warme sfeer. Iedereen kent iedereen. De ouders maken deel uit van de erkende Israëlitische gemeente Shomre Hadas en veel leerlingen zitten in de jeugdbewegingen Hanoar Hatzioni of Bne Akiva. Met hartelijkheid, redelijkheid en geloof in de mogelijkheden van de leerlingen helpen we onze jongeren zich te ontwikkelen tot gelukkige Menschen.

KLEUTERSCHOOL

Met Kleine Stappen Groot Worden –

In onze school leren kinderen spelenderwijs aan de hand van materialen en activiteiten dat inspeelt op hun eigen ontwikkelingsniveau. Er worden activiteiten georganiseerd die begripsvorming, de wiskundige initiatie, het ontluikend lezen en schrijven, het luisteren en spreken, taakspanning, het zelfstandig en samen werken, bevorderen zodat kinderen binnen de eigenheid van de kleuterschool, de nodige vaardigheden verwerven die ze later in het eerste leerjaar zullen nodig hebben.

LAGERE SCHOOL

Kinderen hebben een natuurlijke positieve ingesteldheid, die hen aanzet om hun leefwereld te exploreren en uit te breiden. Deze ingesteldheid is de kern van iedere ontwikkeling.
Het opzet van ons project is grondslagen te leggen voor de verdere ontwikkeling van onze leerlingen tot volwassenen die met de nodige leergierigheid en kritische ingesteldheid, op een zelfstandige en verantwoordelijke wijze keuzes zullen maken betreffende hun rol in de maatschappij waarin ze vertoeven. Ook zullen onze kinderen over de nodige kennis, waarden en vaardigheden beschikken om inzicht te hebben in en om actief deel te nemen aan het sociale en religieuze leven in de Joodse gemeenschap.

MIDDELBAAR

Het Secundair Onderwijs is opgedeeld in de Middenschool en het Atheneum. Na de Lagere School komen de jongens en meisjes terecht in de Middenschool. Daar ontdekken zij hun eigen talenten, interesses, motivatie, mogelijkheden én beperkingen. Op basis daarvan kiezen zij in het Atheneum voor Wetenschappen-Wiskunde, Economie-Moderne Talen of Humane Wetenschappen. Wij zijn een ASO-school die onze jongeren goed voorbereidt op hogere studies in binnen- én buitenland.

De leerlingen van de derde graad nemen om de twee jaar deelaan The March of the Living. Zij bezoeken dan eerst de kampen in Polen om vervolgens Yom Ha’atzmaut mee te vieren in Israël.  Omdat veel leerlingen en leerkrachten van Tachkemoni werden vermoord tijdens de Shoah, neemt de herinnering aan de Shoah en de nagedachtenis aan de slachtoffers een belangrijke plaats in op onze school.

פסוק